Jak nás můžete podpořit – fyzická osoba

V našem projektu Jedna se počítá, který je zaštítěný veřejnou sbírkou a podporuje nemocné nebo hendikepované děti, je minimálně 5 aktivních příběhů, kterým pomáháme. Nejdříve musíme příběh a rodinu najít, setkat se s ní, dále prověřit její zdravotní dokumentaci, sepsat příběh, zajistit fotodokumentaci, komunikovat příběh na webu a sociálních sítích, komunikovat s dárci, zpětně s rodinou, naplnit účel, zajistit, že se peníze dostaly na správné místo a v neposlední řadě to, že byly prostředky dobře využity. Na celém koloběhu těchto událostí pracuje pět dobrovolníků a vedení samotné sbírky obnáší spoustu administrativní práce. Hledáme proto dlouhodobé dárce, kteří by nás podporovali (ideálně pravidelným měsíčním příspěvkem). Uvítáme však i další možnosti podpory, ať už prostřednictvím výzvy nebo dobrovolnické činnosti.