SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR

Udělení souhlasu GDPR

————

ADRESA

Vyplňte prosím adresu trvalého bydliště


————

souhlas spolku DNES POMÁHÁM, z.s., IČO: 07314795, se sídlem Přední 987/5c, Černovice, 618 00 Brno (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovával za účelem propagace spolku a jeho činnosti na internetu. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání mého souhlasu tyto mé osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • datum narození a věk;
  • fotografie a video z akcí spolku (např. benefiční akce, předávání darů apod.).

Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, že není nutným předpokladem pro spolupráci se Správcem a jeho neudělení není přímo či nepřímo sankcionováno. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a jakýmkoliv prohlášením učiněným vůči Správci (např. zasláním emailu nebo dopisu) na kontaktní údaje správce uvedené výše.

Správce informuje subjekt údajů o všech souvislostech zpracování v příslušném informačním dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný online na www.dnespomaham.cz. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s obsahem tohoto dokumentu seznámil/a.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a budou použity pouze za účelem naší vzájemné komunikace.