Příběh #7 – Lily

  • Záliby: cestování autem i vlakem, letadla, procházky, příroda, hmyz
  • Věk: 9 let
  • Bydliště: Břeclav
  • Číslo účtu: 2301765065/2010
  • Variabilní symbol: 2011

Lily v tuto chvíli navštěvuje 2. třídu speciální ZŠ v Mikulově. Autismus jí byl diagnostikován poměrně brzy, a to v necelých 3 letech, jelikož bylo brzy jasné, že se nechová a nevyvíjí jako její vrstevníci. Lily nenavazovala kontakt s ostatními dětmi, nevyhledávala jejich společnost, neuměla si hrát. S postupem času se přidávaly další problémy, typu ADHD, obrovské problémy s koncentrací, mentální retardace.

Největším problémem, který v tuto chvíli přetrvává, a brzdí Lily v její interakci s okolím, je to, že je neverbální. Lily dokáže s obtížemi opakovat slova po někom jiném, ale naprosto ji chybí funkční mluva. Toto bylo, a je řešeno tzv piktogramy – obrázky, které jsou zalaminovány a pomocí suchého zipu jsou přichyceny na komunikační liště. Bohužel se nejedná o systém, který dokáže naplnit všechny její potřeby, a také je to velice nepraktické. Lily od fyzických piktogramů čím dál více upouští a odmítá touto formou komunikovat. To vede k častým nedorozuměním, ba i hůře, k záchvatům vzteku a atakám.

Proto jsme pro Lily díky vybraným penězům pořídily malý iPad tablet s komunikační aplikací – GoTalk TAB. Maminka Lily je přesvědčená, že by tablet s touto aplikací Lily nejen pomohl v komunikaci s okolím, ale mohl by být i nápomocen k samotnému rozvoji řeči formou opakování. Jelikož se vybralo víc peněz než se očekávalo, konkrétně 64 tisíc korun, Lily využije zbylé peníze na začátku příštího roku na speciální rehabilitační pobyt.

Co se týče Lilčiny osobnosti, je to velice zvídavý človíček. Miluje přírodu a procházky venku. Ráda pozoruje hmyz. Často si nějakého broučka nepozorovaně propašuje domů 🙂 . I když neumí s ostatními dětmi navazovat kontakt, ráda je v jejich společnosti. Nadevše ale zbožňuje cestování. Miluje dlouhé jízdy autem i vlakem, ale třešničkou na dortu je pro ni letadlo. To se rázem změní v toho nejšťastnějšího človíčka na světě. Navzdory tomu, že se o autistech traduje, že nemají rádi doteky a nedokážou projevit city, je Lily neskutečný mazel. K tomu, aby vyjádřila lásku a citovou vazbu, slova vůbec nepotřebuje.