Příběh #7 – Lily

  • Záliby: cestování autem i vlakem, letadla, procházky, příroda, hmyz
  • Věk: 9 let
  • Bydliště: Břeclav
  • Číslo účtu: 2301765065/2010
  • Variabilní symbol: 2011

Lily v tuto chvíli navštěvuje 2. třídu speciální ZŠ v Mikulově. Autismus jí byl diagnostikován poměrně brzy, a to v necelých 3 letech, jelikož bylo brzy jasné, že se nechová a nevyvíjí jako její vrstevníci. Lily nenavazovala kontakt s ostatními dětmi, nevyhledávala jejich společnost, neuměla si hrát. S postupem času se přidávaly další problémy, typu ADHD, obrovské problémy s koncentrací, mentální retardace.

Největším problémem, který v tuto chvíli přetrvává, a brzdí Lily v její interakci s okolím, je to, že je neverbální. Lily dokáže s obtížemi opakovat slova po někom jiném, ale naprosto ji chybí funkční mluva. Toto bylo, a je řešeno tzv piktogramy – obrázky, které jsou zalaminovány a pomocí suchého zipu jsou přichyceny na komunikační liště. Bohužel se nejedná o systém, který dokáže naplnit všechny její potřeby, a také je to velice nepraktické. Lily od fyzických piktogramů čím dál více upouští a odmítá touto formou komunikovat. To vede k častým nedorozuměním, ba i hůře, k záchvatům vzteku a atakám.

Proto jsme pro Lily díky vybraným penězům pořídily malý iPad tablet s komunikační aplikací – GoTalk TAB. Maminka Lily je přesvědčená, že by tablet s touto aplikací Lily nejen pomohl v komunikaci s okolím, ale mohl by být i nápomocen k samotnému rozvoji řeči formou opakování. Další vybrané prostředky šly na rehabilitace.

Co se týče Lilčiny osobnosti, je to velice zvídavý človíček. Miluje přírodu a procházky venku. Ráda pozoruje hmyz. Často si nějakého broučka nepozorovaně propašuje domů 🙂 . I když neumí s ostatními dětmi navazovat kontakt, ráda je v jejich společnosti. Nadevše ale zbožňuje cestování. Miluje dlouhé jízdy autem i vlakem, ale třešničkou na dortu je pro ni letadlo. To se rázem změní v toho nejšťastnějšího človíčka na světě. Navzdory tomu, že se o autistech traduje, že nemají rádi doteky a nedokážou projevit city, je Lily neskutečný mazel. K tomu, aby vyjádřila lásku a citovou vazbu, slova vůbec nepotřebuje.