KOMU POMÁHÁME

V projektu Jedna se počítá pomáháme vážně nemocným a hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Obvykle prostřednictvím Dnes pomáhám pořádáme veřejné akce na jejich podporu. Dále nás podporují dárci i firmy různými výzvami.

Sbírka pro každé dítě trvá obvykle jeden rok. S rodinami jsme v pravidelném kontaktu, často nás informují o tom, jak se jejich dětem daří a jaké dělají pokroky. To je to, co nás na tom nejvíce naplňuje – že můžeme na vlastní oči sledovat, jak naše konkrétní pomoc zlepšila dítěti i rodičům kvalitu života. Sami si velice vážíme jakékoliv podpory, prostřednictvím které můžeme pomáhat.