Změna ve fungování Jedna se počítá

Milí podporovatelé,

Jsme tu s vámi již přes 4 roky a za tu dobu se nám podařilo rozdat bezpočet úsměvů a hlavně zjednodušit život již dvěma tuctu dětem i rodinám, které postihl těžký osud. Podpořili jsme díky vám i seniory a zvířata. To, že díky vám můžeme pomáhat tam, kde je potřeba, nás naplňuje upřímnou radostí. 

Naše organizace Dnes pomáhám byla původně založena s tím, že bude pořádat akce s benefičním přesahem. Rozrostli jsme se o další nové projekty a hlavně o sbírku a projekt Jedna se počítá, který pomáhá nemocným nebo hendikepovaným dětem. 

Jsme jako tým nadšení, co všechno se nám za těch pár let podařilo a jak se rozrůstáme. Dosud to u nás fungovalo tak, že veškeré vybrané peníze ve sbírce Jedna se počítá dávali těm, kteří to nejvíce potřebovali. Nenárokovali jsme si vůbec nic a 100% částky šlo rodinám.

S postupem času jsme však začali zjišťovat, že pokud chceme udržet dosavadní úroveň i tempo růstu, není tento model pro nás zdaleka udržitelný. I když se této charitativní činnosti věnujeme ve svém volném čase, pro radost a moc rádi, toho času pro udržení chodu i pro zajištění růstu je potřeba stále více. Stávalo se nám navíc, že jsme museli sáhnout do vlastních kapes, které bohužel nejsou bezedné. 

Po dlouhém zvažováním jsme se proto letos rozhodli učinit změny, s platností od 1.11.2022, a to hlavně proto, abychom mohli držet dosavadní tempo, dále růst a hlavně pomáhat. Z každého výtěžku nyní půjde 90 % na podporu dětí a zbývajících 10 % si necháme pro to, abychom pokryli alespoň část nákladů na koordinaci činnosti projektu Jedna se počítá. Změna již byla schválena krajským úřadem Jihomoravského kraje.

A jak vlastně koordinace činnosti v rámci Jedna se počítá vypadá? Vyhledání rodiny, cesty za nimi, sepsání jejich příběhu, ověření zdravotního stavu, foto a video dokumentace, komunikace s dárci, komunikace na sociálních sítích, webu, s rodinami. Výstupy pro úřady, formality, naplňování účelu pomoci a prezentace výstupů. 

Výše uvedených 10 % nejsme oprávněni použít na organizování akcí pro naše děti nebo další projekty, ani na další režijní náklady naší organizace Dnes pomáhám. Jedná se pouze o náklady spojené s péčí o naše děti a projektem Jedna se počítá. 

Věříme, že je to pochopitelné rozhodnutí, a že budeme díky tomu schopni přinášet ještě více úsměvů i radosti. 

Děkujeme Vám za vaši dosavadní přízeň i podporu.

PDF Příloha – rozhodnutí JMK o schválení 10 % prostředků získaných veřejnou sbírkou na náklady spojené s péčí o děti, komunikaci s rodiči, náklady na cestovné za rodinami, péči o web a sociální sítě www.jednasepocita.cz: