Lednové svatební setkání na podporu Zuzanky se SMA

Sotva začal další rok, naskytla se nám příležitost stát se součástí krásné jednodenní akce, na kterou jsme se poctivě připravovaly. Dne 21.1.23 v krásných prostorách hotelu Pod zeleným dubem proběhl druhý ročník svatebního setkání, tentokrát ovšem s benefičním přesahem.

V dnešním světě, kde je podnikání často spojováno s nekonečným závodem a usilováním o úspěch, je důležité nezapomínat na svůj osobní rozvoj a současně najít příjemnou cestu, jak přispívat k dobru druhých. Přesně toto bylo ústředním tématem svatebního setkání.

Program zahájila hlavní organizátorka celé akce – Beata Kusá. Beata společně s manželem Honzou vlastní značku luxusních pánských obleků Molière a také svatební magazín Molière. Prostřednictvím svatebního setkání se pak rozhodli podpořit Zuzanku, a to uspořádáním dobročinné tomboly.

Setkání nabídlo široké spektrum témat zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti podnikání i reklamy, osobního rozvoje i finanční gramotnosti. Na setkání vedle Beaty Kusé vystoupili zajímavé osobnosti, například Markéta Baginská (zakladatelka platformy Podnikání pro holky), Kristina Dittrich, Viktoria Dohnal, Dominik Kunický, Jaroslav Slavík a pak také my – Petra a Anička.

Představily jsme nejen organizaci Dnes pomáhám a to, jakých úspěchů se nám podařilo dosud dosáhnout, ale také zdravotní i další benefity, které pomáhání jako takové přináší. Dostaly jsme také příležitost představit příběh malé Zuzanky, kterou představil Honza Kusý pomocí krásného a dojemného videa.

Svatební setkání nebylo jen o prezentacích, ale také o příležitostech navázat nové kontakty a přátelství. Účastníci si mohli těšit i z neformálních rozhovorů s lidmi se podobnými zájmy nebo hodnotami. Dobročinná tombola nakonec vynesla krásných 36 000 Kč.

Tímto děkujeme Beatě a Honzovi za to, že nás takto úžasně podpořili a dali nám příležitost představit Dnes pomáhám. Děkujeme také všem ostatním, který přispěli na Zuzanku. Byla to opravdu moc povedená akce a jsme rády, že jsme tam mohly být s vámi.