Výlohu na Solniční ulici v Brně zdobí krásné obrázky ze ZUŠ Radmily Chmelové

Brněnskou výlohu na známé Solniční ulici v centru na necelý měsíc zdobí krásné obrázky od dětí, které vznikly na podporu Majkovy cesty na kole z Brna do Singapuru. Výlohu laskavě pro tento účel zapůjčilo Brno střed. Výzdoba byla svěřena do rukou skvělých pedagogů a jejich žáků ze soukromě základní umělecké školy Radmily Chmelové, kteří se bravurně zhostili úkolu zkrášlit Solniční ulici. Ve výloze najdete obrázky, které se tématicky vztahují nejen k Majkově cestě jako takové, ale oslavují i radost z pohybu. Obrázky budou vystaveny od 1. do 25. dubna 2023. Jsme moc rádi, že jsme mohli se ZUŠ „spojit síly“, díky čemuž mohl tento krásný projekt vzniknout. Děkujeme!

Proces vzniku výzdoby

Pro práce k projektu jsme s dětmi vycházely z podkladů a informací, které jsme měli k dispozici. Mladší děti si hrály s barvami vlajek států, kterými Majk projížděl. Barvy na vlajkách jsou rozmazané proto, aby symbolizovaly rychlost, jakou Majk státy míjí. Další mladší žáci výtvarně zpracovali samotné mapy států, které spojili červeným provázkem, jako pomyslnou Majkovu cestu. Dále malovali kombinovanou technikou kola, jako samotný jízdní prostředek. Byla to jízdní kola, na kterých by děti samy rády vyrazily.

Starší děti kreslily sportovní aktivity všeho druhu, sportovce a postavy v pohybu. Postavy vykreslily ornamentálními prvky podle vlastní fantazie. Ti nejstarší žáci zpracovávali charakteristické architektonické body a artefakty států, které Majk míjel. Malovali krajiny, zvířata a významné budovy libovolnými technikami, jako je kresba tužkou či tuší a malba barvami, a nebo pastelovými křídami.

Lucie Chmelová, výtvarný obor

O ZUŠ Radmily Chmelové

Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové byla založena v roce 1993 v městské části Brno – Bystrc a je Ministerstvem školství zařazena do sítě škol. Nabízí výuku tanečního, výtvarného a hudebního oboru pod vedením plně kvalifikovaných pedagogů.

Žáci hudebního oboru se každoročně účastní soutěží vyhlášených Ministerstvem školství a ve velké konkurenci bývají jedni z nejlepších. Tanečnice a tanečníci se několikrát nominovali na Mistrovství světa, kde získali i mistrovské tituly. Ve výtvarném oboru pedagogév děti učí od základů estetického vnímání, přes různé výtvarné techniky až po přípravu střední umělecké školy. Každý rok pořádá ZUŠ poslední prázdninový týden umělecký příměstský tábor. Letos bude zaměřen na taneční a výtvarný obor.